Windows Resource Protection could not start the repair service.

Als bij het uitvoeren van de System File Checker de foutmelding: “Windows Resource Protection could not start the repair service” verschijnt. Dan is er hoogstwaarschijnlijk iets mis met de systeemservices van Windows 10. In de meeste gevallen gaat het dan om de Windows Module Installer (Trusted Installer).

In dit artikel leest u hoe dit probleem bij het uitvoeren van SFC /Scannow is te verhelpen. De eerste stap is het controleren van de service, het inschakelen ervan en/of het aanpassen van het opstarttype. Mocht dit allemaal niet lukken dan is het vaak nodig om de service in het register te herstellen.

Al kan het ook voorkomen dat bepaalde systeembestanden corrupt zijn of ontbreken. Voer hiervoor stap 2 van deze handleiding op ons forum uit. Middels de CBS log zijn dergelijke corrupties op te sporen. Meestal gaat het dan om een corrupte Servicing Stack in de Windowsinstallatie.

Failed to create CBS worker - waiting for a second and trying again [HRESULT = 0x80004002]
Failed to create CBS worker, crashed? [HRESULT = 0x80004002]
Windows Resource Protection could not start the repair service
SFC /Scannow werkt niet: Windows Resource Protection could not start the repair service

SFC Scannow werkt niet in Windows 10

Naast de foutmelding: “Windows Resource Protection could not start the repair service”. Kan het ook voorkomen dat SFC /Scannow op een bepaald percentage stopt en de onderstaande foutmelding geeft.

 • Windows Resource Protection could not perform the requested operation.

In dit geval kunt u proberen om de System File Checker in de Windows Recovery Environment uit te voeren. Zo kunt u buiten Windows om het systeem proberen te herstellen. Voor meer informatie kunt u de handleiding in de bovenstaande link raadplegen of uw vraag (probleem) op ons forum plaatsen.

Windows Resource Protection could not start the repair service.

Om deze foutmelding te verhelpen kunt u de volgende stappen doorlopen. Via de opdrachtprompt in Windows 10 kunt u als volgt de service die mogelijk de problemen veroorzaakt herstellen.

 • Open het startmenu en typ het commando CMD.
 • Klik met de rechtermuisknop op de opdrachtprompt en kies uitvoeren als administrator.
 • Typ nu één voor één onderstaande commando’s over en druk op enter.
sc query TrustedInstaller
sc qc TrustedInstaller

U krijgt nu het onderstaande overzicht te zien. Bij de twee rode pijlen ziet u dat de Trusted Installer service is gestopt en is uitgeschakeld.

Trusted Installer service inschakelen en starten

Om dit te herstellen geeft u in de opdrachtprompt nu de onderstaande twee commando’s op gevolgd door enter.

sc config trustedinstaller start= auto
net start trustedinstaller

Wanneer beide commando’s met succes zijn uitgevoerd verschijnen de volgende meldingen. Indien er andere (fout)meldingen verschijnen voer dan eerst de volgende stap uit om de service Trusted Installer in het register van Windows te herstellen.

 • [SC] ChangeServiceConfig SUCCESS
 • De Windows Modules Installer-service wordt gestart.
 • De Windows Modules Installer-service is gestart.

Voer hierna opnieuw een SFC /Scannow uit en controleer of de System File Checker nu volledig wordt uitgevoerd. Zoals te zien is op de onderstaande schermafbeelding als voorbeeld.

Trusted Installer service starten via de opdrachtprompt

Trusted Installer service herstellen in het register

 • Download het bestand TrustedInstaller.reg via Bleeping Computer.
 • Sla dit bestand op bijvoorbeeld het bureaublad op.
 • Dubbelklik nu op TrustedInstaller.reg en bij de melding van gebruikersaccountbeheer klikt u op Ja.
 • Nu verschijnt de melding of u zeker weet dat u door wilt gaan? Klik hier wederom op Ja.
 • Als het registerbestand (succesvol) is uitgevoerd verschijnt de onderstaande melding.

Herstart hierna direct de computer, nu zal de service weer automatisch opstarten en zal de System File Checker zonder foutmelding gestart kunnen worden.

Over PC Web Plus

PC Web Plus biedt sinds 2008 gratis hulp bij computerproblemen en allerhande vragen omtrent computerbeveiliging. Het team van PC Web Plus helpt u op het forum op een professionele wijze verder om problemen zo snel mogelijk te verhelpen.

Bekijk alle berichten van PC Web Plus →