Updates installeren met DISM in Windows 10

Windows en problemen bij het installeren van updates is niets nieuws. Maar wanneer het downloaden of installeren op de normale manier niet lukt kan dit ook handmatig. Op basis van het KB-nummer kunt u via de Microsoft Update-catalogus alle updates als los pakket (*.EXE of MSU-bestand) downloaden.

Met behulp van de command-line tool DISM.exe (Deployment Image Servicing and Management) kunt u via de opdrachtprompt of PowerShell problematische updates handmatig installeren. In dit artikel leggen we stapsgewijs uit hoe u losse updatepakketten kunt opzoeken, downloaden en installeren.

Updates downloaden uit de Microsoft Update-catalogus

Iedere update heeft een uniek KB-nummer, op basis van dit nummer kunt u de betreffende update uit de Microsoft Update-catalogus downloaden. Maak allereerst een nieuwe map aan op de systeemschijf, geef deze bijvoorbeeld de naam WUpdate. Download in deze map de update die u handmatig wil installeren, voor deze handleiding gebruiken we daar als voorbeeld KB4601554 voor.

In de Update-catalogus treft u dezelfde update voor meerdere versie van Windows aan. Download altijd de versie die overeenkomt met uw Windows-versie en processorarchitectuur (32-bits, 64-bits, ARM64).

Zodra u de update is gedownload opent u de opdrachtprompt als administrator. Geef nu als eerste het volgende commando op om de map WUpdate in de opdrachtprompt te openen.

CD C:\WUpdate

Stap 1 – Update uitpakken

Geef nu het onderstaande commando op om het MSU-bestand van de update uit te pakken.

Informatie Hier dient u de bestandsnaam van het door u gedownloade updatepakket aan te passen.

Noot: Als de update geen MSU-bestand (zelfstandig pakket voor Windows Update) is, maar de extensie *.EXE of *.CAB heeft kunt u deze stap overslaan en de update direct via DISM installeren.

EXPAND.exe windows10.0-kb4601554-x64-ndp48_2d34ab16fa8501aa0bd9738d1b8f76024f88d421.msu -f:* C:\WUpdate

Stap 2 – Update installeren

Open nu de map WUpdate in de verkenner van Windows. In deze map treft u nu meerdere bestanden aan, het updatepakket heeft de (verborgen) extensie *.cab. Dit bestand komt qua grootte overeen met het msu-bestand. Om deze update te installeren geeft u nu het volgende commando op.

Informatie Uiteraard geldt ook hier dat u de bestandsnaam van het uitgepakte updatepakket dient te gebruiken.

DISM.exe /Online /Add-Package /PackagePath:C:\WUpdate\windows10.0-kb4601554-x64-ndp48.cab
Updates installeren met DISM in Windows 10

Over PC Web Plus

PC Web Plus biedt sinds 2008 gratis hulp bij computerproblemen en allerhande vragen omtrent computerbeveiliging. Het team van PC Web Plus helpt u op het forum op een professionele wijze verder om problemen zo snel mogelijk te verhelpen.

Bekijk alle berichten van PC Web Plus →