Systeemherstel inschakelen in Windows 10

Standaard is systeemherstel niet actief in Windows 10. Wanneer u niet zelf periodiek back-ups of een systeemimage maakt kan het het handig zijn om deze functie in te schakelen. Mocht Windows spontaan kuren vertonen dan kunt u een eerder gemaakt herstelpunt terugplaatsen. Via systeemeigenschappen kunt u systeemherstel inschakelen in Windows 10. In dit artikel leest u hoe u dat doet.

Bij veel computerproblemen biedt systeemherstel uitkomst om die snel op te lossen. Om systeemherstel optimaal te kunnen gebruiken dient er voldoende ruimte vrij te zijn op de systeemschijf. Bij deze link leest u hoe u extra schijfruimte kan vrijmaken. In dit artikel leest u hoe u op andere manieren Windows kunt herstellen.

Indien uw computer is uitgerust met een SSD is het niet aanbevolen om systeemherstel in te schakelen. Door de hoeveelheid schrijfacties op de systeemschijf kan dit van invloed zijn op de levensduur van de SSD.

Als alternatief kunt u bijvoorbeeld een systeemkopie maken met een programma als Macrium Reflect en op een andere partitie en/of harde schijf opslaan.

Systeemherstel configureren in Windows 10

Om systeemherstel te activeren opent u het startmenu en typt u het woord: herstelpunt. Klik vervolgens op een herstelpunt maken waarna het venster met systeemeigenschappen opent. Selecteer in het kader beveiligingsinstellingen de systeemschijf waarop Windows is geïnstalleerd en klik op configureren.

Systeemherstel configureren in Windows 10

Nadat u op configureren hebt gelikt schakelt u onder herstelinstellingen de systeembeveiliging in en klikt u op toepassen en OK. De knop Maken zal dan zoals in bovenstaande afbeelding is te zien geactiveerd zijn. Via deze knop kunt u handmatig een herstelpunt aanmaken en voorzien van een omschrijving.

In het vervolg zal Windows nu ook automatisch systeemherstelpunten aanmaken. Denk bijvoorbeeld bij het installeren van nieuwe software, het updaten van Windows en dergelijke. Afhankelijk van de ingestelde ruimte voor systeemherstel zal Windows oude herstelpunten verwijderen bij gebrek aan ruimte.

Herstelpunt terugplaatsen in Windows 10

Om een herstelpunt terug te plaatsen opent u het startmenu en geef het commando: rstrui op om een systeemherstelpunt terug te plaatsen. Klik in het scherm Systeembestanden en systeeminstellingen terugzetten op volgende. Selecteer in deze lijst het herstelpunt die u terug wilt plaatsten. Om te kijken welke wijzigingen er worden aangebracht klikt u op zoeken naar programma’s die worden beïnvloed.

Om een herstelpunt terug te plaatsen klikt u op volgende en hierna op voltooien. Waarna de computer zal herstarten om het herstelproces te voltooien.

Systeemherstelpunt terugzetten in Windows 10

Systeemherstel kan niet ingeschakeld worden

Als systeemherstel inschakelen in Windows 10 resulteert in een foutcode dan is het mogelijk dat er instellingen in het register niet goed staan. Dit probleem is eenvoudig op te lossen door de onderstaande drie commandoregels uit te voeren via de commandprompt.

reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\SystemRestore" /v "DisableSR" /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\SystemRestore" /v "DisableConfig" /f
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SPP\Clients"  /v " {09F7EDC5-294E-4180-AF6A-FB0E6A0E9513}" /t REG_MULTI_SZ /d "1" /f 

Om deze fix makkelijk uit te voeren kunt u via onze website een BAT-bestand downloaden. Voer hiervoor de onderstaande stappen uit.

  • Download Windows10-Fix-Systeemherstel.zip naar bijvoorbeeld het bureaublad.
  • Open dit bestand met de verkenner en sleep het BAT-bestand naar het bureaublad.
  • Klik met de rechtermuisknop op dit BAT-bestand klik op uitvoeren als administrator.
  • Er verschijnt nu kortstondig een zwart scherm dat vanzelf weer sluit.

Nadat u het bovenstaande heeft uitgevoerd herstart u de computer om de gemaakt wijzigingen in het register van Windows van kracht te laten worden. Mocht het inschakelen van systeemherstel na de herstart nog steeds niet werken dan kunt u altijd op ons forum terecht voor hulp. Het probleem zit dan wellicht dieper en is er een bredere analyse van uw systeem nodig om dit probleem te verhelpen.

Over PC Web Plus

PC Web Plus biedt sinds 2008 gratis hulp bij computerproblemen en allerhande vragen omtrent computerbeveiliging. Het team van PC Web Plus helpt u op het forum op een professionele wijze verder om problemen zo snel mogelijk te verhelpen.

Bekijk alle berichten van PC Web Plus →