SFC Scannow – Hoe werkt de System File Checker?

De System File Checker (SFC.exe) is een hulpprogramma in Windows om beschadigde systeembestanden te herstellen. Ontbrekende of beschadigde systeembestanden kunnen namelijk voor allerlei problemen en foutmeldingen zorgen. Denk hierbij aan fenomeen blauwe schermen (BSOD’s), crashes bij het opstarten of problemen met Windows Update. De werking van SFC Scannow lijkt misschien ingewikkeld, maar dat valt reuze mee. Zeker met behulp van dit artikel en de stap-voor-stap instructies.

Het sfc /scannow commando wordt uitgevoerd via de opdrachtprompt of PowerShell in Windows. Deze utility bevat dus geen grafische gebruikersinterface, maar werkt geheel via de command-line-interface via een tal van commando-opties. Alle beschikbare opties zijn op te vragen via SFC /? waarna het volgende scherm met alle mogelijkheden verschijnt. Hoe u deze gebruikt leggen we in dit artikel nader uit.

Indien de System File Checker gevonden corrupties niet kan herstellen. Dan kunt u voor hulp terecht op ons forum. Voer daarvoor stap 2 van deze handleiding uit.

1. In de CBS.log is na te gaan welke bestanden er ontbreken en/of corrupt zijn.
2. Met behulp van o.a. SFCFix is het mogelijk om de corrupties te herstellen.

Inhoudsopgave

 1. System File Checker uitvoeren
 2. SFC Scannow scanresultaten (CBS.log)
 3. Deployment Image Servicing en Management Tool (DISM)
 4. Hoe werken de commando’s /offbootdir en /offwindir?
 5. Enkele voorbeelden en tips
 6. CBS log filteren en uitlezen
 7. Voor hulp en ondersteuning raadpleeg ons forum

Windows Resource Checker SFC
 • /scannow – Scant alle beveiligde systeembestanden en herstelt de bestanden waar mogelijk.
 • /verifyonly – Scant alle beveiligde systeembestanden, zonder een reparatie uit te voeren.
 • /scanfile – Scant de integriteit van het opgegeven bestand en repareert deze indien mogelijk.
 • /verifyfile – Verifieert de integriteit van het opgegeven bestand, zonder reparatie.
 • /offwindir – Specificeert de driveletter van het opstartstation (systeemschijf).
 • /offbootdir – Specificeert de map waarin Windows is geïnstalleerd.

System File Checker uitvoeren

Belangrijk om te vermelden is dat het SFC commando altijd als administrator gestart dient te worden. Ook wanneer u gebruik maakt van een gebruikersaccount met adminrechten. Dit geldt zowel voor PowerShell als de opdrachtprompt.

Als de scan is gestart duurt dit proces zo’n 10 á 15 minuten. Tijdens deze controle wordt de integriteit van alle systeembestanden gecheckt. Bij corrupte, gewijzigde en/of ontbrekende bestanden zal de System File Checker deze vervangen of terugplaatsen uit de “%WinDir%\System32\dllcache”.

 • Open het startmenu en typ het commando CMD.
 • Klik met de rechtermuisknop op de opdrachtprompt en kies uitvoeren als administrator.
 • Typ nu het commando sfc /scannow in en druk op enter. (let op de spatie tussen “sfc” en “/”)

Deze utility is ook via PowerShell te starten, dit kan op de volgende manier en werkt in principe identiek als in de opdrachtprompt.

 • Klik met de rechtermuisknop het startmenu (Win-X menu).
 • Klik vervolgens op Windows PowerShell (Admin).
 • Typ nu het commando sfc /scannow in en druk op enter. (let op de spatie tussen “sfc” en “/”)
System File Checker PowerShell

SFC Scannow scanresultaten (CBS.log)

Als de scan gereed is verschijnt er een beknopt resultaat in beeld. Voor meer gedetailleerde informatie is de CBS.log te raadplegen. Dit logbestand is opgeslagen in de map: %WinDir%\Logs\CBS\CBS.log.

Als er geen fouten zijn aangetroffen verschijnt de melding: “Windows Resource Protection did not find any integrity violations.” Als er wél problemen zijn aangetroffen zal u één van de onderstaande meldingen te zien krijgen. Bij de laatste melding is het aanbevolen om DISM uit te voeren. Met deze utility kunt u via Windows Update de component store herstellen.

Wanneer de melding: Windows Resource Protection could not start the repair service verschijnt. Voer dan de instructies in dit artikel uit om dit probleem met de System File Checker te verhelpen.

Tip! Ook als er geen problemen zijn aangetroffen is het een goed idee om ter controle toch een scan uit te voeren met DISM. Dit kan via het onderstaande commando, dit zal geen reparatie uitvoeren maar alleen controleren of de component store nog ‘gezond’ is, en geen corrupte bestanden bevat.

Dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth

Als deze scan problemen detecteert voer dan de onderstaande instructie uit.

Deployment Image Servicing en Management (DISM)

Wanneer u deze utility uitvoert, maakt DISM gebruik van Windows Update om bestanden te downloaden die nodig zijn om problemen te herstellen.

 • Open het startmenu en typ het commando CMD.
 • Klik met de rechtermuisknop op de opdrachtprompt en kies uitvoeren als administrator.
 • Typ nu het onderstaande commando in en druk op enter.
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
 • Deze reparatie van de Windows component store kan zo’n 15 tot 30 minuten in beslag nemen.
 • Als de problemen zijn hersteld, start de computer dan opnieuw op.
 • Voer hierna opnieuw een sfc /scannow uit zoals eerder is dit artikel is beschreven
DISM restorehealth

Hoe werken de commando’s /offbootdir en /offwindir?

Deze twee commando’s gebruikt u als de System File Checker via de opdrachtprompt wordt uitgevoerd als de computer is opgestart vanaf een bootable USB-stick of de Windows installatie DVD. Dit werkt als volgt. Deze optie is vooral handig als het repareren van corrupte bestanden in Windows zelf niet lukt.

 • Open het startmenu en ga naar instellingen via het tandwieltje.
 • Klik hier op Bijwerken en Beveiliging > Systeemherstel.
 • Vervolgens klikt u bij Geavanceerde opstartopties op de knop Opnieuw opstarten.
 • Klik in het scherm dat na de herstart verschijnt op Problemen oplossen.
 • Kies dan voor Geavanceerde opties en klik op de Opdrachtprompt.
System File Checker via de geavanceerde opstartopties.

In de Windows Recovery Environment heeft de systeemschijf waarop Windows 10 is geïnstalleerd niet de driveletter zoals in Windows zelf. Voer daarom het onderstaande stap voor stap uit.

 • Type in de opdrachtprompt het commando diskpart en drukt op enter.
 • Geef nu het commando list volume op en druk wederom op enter.

Noteer de driveletter van de boot partitie (/offbootdir) en die van de Windows partitie (/offwindir). Via het onderstaande commando en de juiste driveletters voert u de System File Checker uit.

sfc /scannow /offbootdir=C:\ /offwindir=D:\windows
SFC via de opdrachtprompt in WinRE uitvoeren
sfc /scannow uitvoeren in de Windows Recovery Environment met de opdrachtprompt

Enkele voorbeelden en tips

Om de beschikbare commando’s en mogelijkheden hieronder een aantal voorbeelden. Met de parameter /verify kunt u een (bepaald) bestand controleren. Het commando ziet er dan als volgt uit.

sfc /verifyfile=c:\windows\system32\UpdateAgent.dll

Als dit bestand niet (meer) aanwezig is, of corrupt is dan kan dit op de volgende manier hersteld worden.

sfc /scanfile=c:\windows\system32\UpdateAgent.dll /offbootdir=C:\ /offwindir=D:\windows

Wilt u meerdere bestanden tegelijkertijd laten controleren via /verify of laten repareren dan kunt u gebruik maken van een batch bestand. Open een nieuw tekstdocument (kladblok) en plaats daarin de gewenste opdrachtregels. Zie het onderstaande voorbeeld.

sfc /verifyfile=c:\windows\system32\UpdateAgent.dll >>"%userprofile%\Desktop\sfcscanfile.txt"
sfc /verifyfile=c:\windows\system32\winlogon.exe >>"%userprofile%\Desktop\sfcscanfile.txt"

Sla dit bestand dan op als ScanFile.bat en voer deze via de rechtermuisknop als administrator uit. In het logbestand “sfcscanfile.txt” dat op het bureaublad wordt opgeslagen treft u de resultaten van de scan.

CBS log filteren en uitlezen

Alles wat de System File Checker uitvoert registreert Windows in het CBS.log. Dit logbestand is te vinden in de Windows map (%WinDir%\Logs\CBS\CBS.log) maar vaak enorm groot. Middels de commandoregel hieronder kunt u het CBS.log filteren en een nieuw logbestand aanmaken op het bureaublad.

findstr /c:"[SR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log >"%userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt"
SFCdetails rapport aanmaken na een SFC-scan

Over PC Web Plus

PC Web Plus biedt sinds 2008 gratis hulp bij computerproblemen en allerhande vragen omtrent computerbeveiliging. Het team van PC Web Plus helpt u op het forum op een professionele wijze verder om problemen zo snel mogelijk te verhelpen.

Bekijk alle berichten van PC Web Plus →