Problemen met de internetverbinding oplossen!

Als uw LAN of WiFi-verbinding ineens is verdwenen en daardoor geen toegang meer hebt tot het internet. Of geen internettoegang hebt terwijl er wel verbinding is met het draadloze netwerk kan dit door allerlei problemen veroorzaakt worden. Vaak is het resetten van de router / modem al genoeg om problemen met de internetverbinding op te lossen. Maar soms zit het probleem dieper, met deze checklist kunt u de meest voorkomende problemen eenvoudig verhelpen.

De meeste modems kunt u resetten door deze 30 seconden van het netstroom los te koppelen. Een herstart van de modem lost 9 van de 10 keer het probleem al op!

Mocht u het probleem niet zelf kunnen oplossen, dan kunt u voor hulp terecht op ons forum.

Modem- en routerinstellingen controleren

Controleer als eerste of de modem wel verbinding heeft met internet. Dit is te zien aan lampjes met de naam WAN, DSL of Internet. Als de WiFi-verbinding niet functioneert sluit de computer of laptop dan eens bekabeld aan. Indien de internetverbinding dan werkt, controleer dan de WiFi-instellingen door opnieuw verbinding te maken, controleer ook of het WiFi-signaal niet te zwak is.

Als u naast een modem ook nog gebruik maakt van een router controleer dan ook hier de instellingen en of de kabels (nog) goed zijn aangesloten. Alle routers werken verschillend, raadpleeg daarom de handleiding van het type router om na te gaan hoe u op dit apparaat kunt inloggen.

Als u automatisch firmware-updates op uw router laat installeren kan het voorkomen dat deze dan ook teruggezet zal worden naar de default instellingen. In dit geval dient u de router geheel opnieuw in te stellen en te beveiligen. Raadpleeg ook hiervoor de handleiding van uw router. Het is namelijk onmogelijk om hier algemene instructies voor te geven vanwege alle verschillende type routers.

Controleer of er een IP-adres is toegewezen

Als er geen verbinding met internet gemaakt kan worden, controleer dan of er een IP-adres aan de LAN of WiFi-verbinding is toegewezen. Conflicten met IP-adressen willen nogal eens voor vreemde problemen zorgen. Het toewijzen van een nieuw IP-adres kan als volgt.

  • Open het startmenu en typ het commando CMD gevolgd door enter.
  • Om te controleren of er een IP-adres is toegewezen typt u het commando IPconfig /all.
  • Voor het opnieuw toewijzen van een IP-adres typt u eerst IPconfig / release en vervolgens IPconfig /renew.
  • Herstart hierna de computer en controleer de internetverbinding.

Netwerk opnieuw instellen

Als de modem en/of router correct staan ingesteld maar de problemen met de internetverbinding nog aanwezig zijn kunt in Windows uw netwerk opnieuw instellen. In Windows 10 kan dat heel gemakkelijk. Klik op het netwerkicoon in de taakbalk en klik op netwerk- en internetinstellingen. In het scherm dat nu verschijnt klik u op Nu opnieuw instellen. Bevestig dit door op ja te klikken, de computer zal na 5 minuten automatisch herstart worden. Zo heeft u nog de tijd om eventueel het één en ander op te slaan.

Let op! na de herstart zal u uw WiFi-verbinding opnieuw moeten configureren. Zorg dus dat u deze gegevens bij de hand heeft.

Netwerk opnieuw instellen

Over PC Web Plus

PC Web Plus biedt sinds 2008 gratis hulp bij computerproblemen en allerhande vragen omtrent computerbeveiliging. Het team van PC Web Plus helpt u op het forum op een professionele wijze verder om problemen zo snel mogelijk te verhelpen.

Bekijk alle berichten van PC Web Plus →