1
 • 1.1 Berichten & Onderwerpen
  • Ondersteuning en vragen omtrent het gebruik en of het linken naar warez, serienummers (serials), cracks en illegale downloadsites voor alle producten die vallen onder het copyright (muziek, films, games, covers, teksten, software, ...) is niet toegestaan. De gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk voor het illegaal verspreiden of het crimineel gebruik ervan en elke andere actie die ingaat tegen de Belgische en of Nederlandse wetgeving.
  •  Het posten van illegale software, illegale games en alle informatie met betrekking tot het aanbrengen van schade aan de computer of computervredebreuk is niet toegestaan. Eveneens is het niet toegestaan om materiaal te verspreiden dat als intentie computervredebreuk heeft. Vragen over of adviezen met betrekking tot “gehackt zijn”, zijn echter wel toegestaan.
  • Alles wat de Belgische en/of Nederlandse wetgeving verbiedt of wat aanzet tot het overtreden ervan is hier uiteraard niet toegestaan en zal direct van het forum verwijderd worden.
  • Het achterhalen van wachtwoorden, IP-adressen en licentiecodes op eigen systemen is toegestaan, wanneer de gebruiker duidelijk geen intentie tot computervredebreuk heeft.
  • Hulp en ondersteuning bij het terughalen van bestanden die al dan niet per ongeluk zijn verwijderd en/of verloren gegaan - op welke wijze dan ook - is toegestaan, wanneer de gebruiker duidelijk geen intentie tot computervredebreuk heeft.
  • Het plaatsen van links naar websites met gratis software waarvan de installatiebestanden onder de categorie "Potentieel ongewenst programma's" vallen is niet toegestaan en deze links zullen worden verwijderd.
  • Plaats geen gevoelige privé-informatie zoals namen, inloggegevens, licentiecodes, telefoonnummers, (mail)adressen, privé-berichten, chatlogs, e.d. op het forum. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen hiervan. Indien dit soort info toch is geplaatst zullen wij dit zo snel mogelijk verwijderen indien wij dit opmerken.
  • Pornografie, gewelddadig en ander schokkend materiaal hoort niet thuis op dit forum. Het maakt niet uit of het om tekst, plaatjes of links gaat.
  • Het adverteren op de website en elke reclame of publiciteit (inclusief voor websites) indien deze geen verband houdt met de discussie is niet toegelaten, tenzij u de uitdrukkelijke toelating hebt van de beheerders.
  • Site-rekrutering (m.a.w. het werven van moderators, leden, crew, .... ) voor of aanbieden van diensten van concurrerende websites is niet toegestaan.
  • Het plaatsen van "citaten" uit andere bronnen dient middels het "citaatrecht" te gebeuren, d.w.z. dat het niet toegestaan is gehele artikels over te nemen. Bij het plaatsen van een citaat dient de bron vermeld te worden.
 • 1.2 Berichten & Netiquette - Internet etiquette
  • Plaats berichten altijd in het juiste forum. Heeft u een bericht fout geplaatst, plaats dan niet nog een bericht, maar laat dit bericht gewoon staan. Een moderator zal vanzelf het bericht verhuizen naar de juiste plaats.
  • Heeft u een identieke vraag of probleem dat al eerder is gesteld, reageer dan niet in dit topic maar maak een eigen onderwerp (topic) aan met uw vraag of probleemomschrijving.
  • Zoek goed uit in welk forumdeel het bericht het beste geplaatst kan worden. Geef daarbij een duidelijke titel aan je bericht (zonder het gebruik van onnodige hoofdletters en leestekens).
  • Gebruik geen onnodige hoofdletters, leestekens, lettertypes of -groottes in het bericht.
  • Blijf bij het onderwerp; het afwijken van het onderwerp (off-topic) is storend en wordt niet op prijs gesteld.
  • Quote alleen relevante delen van een bericht en niet het gehele bericht bij een reactie; de quote is niet bedoeld als antwoord knop op het forum. (Onnodige quotes of gehele berichten die ge-quote zijn worden dan ook verwijderd)
  • De mededelingen zoals RTFM en Let Me Google that for you horen niet thuis op dit forum, want dit forum is gericht op het helpen en ondersteunen van computergebruikers.
  • Berichten tegen bepaalde personen of groepen, gebaseerd op ras, religie, afkomst, nationaliteit, geslacht of seksuele voorkeur worden zonder pardon verwijderd.
  • Gebruik geen schuttingtaal, zoals scheldwoorden, in de trant van o.a. ziektes en afkortingen daarvan.
  • Het is niet toegestaan meerdere accounts aan te maken op het forum en je voor te doen als een ander lid.
  • Als iemand een antwoord geeft op een vraag of een mogelijke oplossing aandraagt, reageer dan even om te laten weten of dit wel of niet heeft geholpen.
  • Wanneer een probleem reeds is opgelost vermeld dan a.u.b. de oplossing en bewerk niet uw eerste bericht met b.v. een melding als N.V.T. of Opgelost!.
 • 1.3 Moderatie & melden van berichten
  • Stoor je je aan een bepaald bericht of kom je iets tegen waarvan je denkt dat dit niet in de haak is kan je dit melden via deze Afbeelding knop die boven ieder bericht staat, of neem contact op met de beheerder of één van de moderators via een privébericht of email.
  • Ga dus niet in het topic zelf reageren; dit leidt namelijk vaak (onbedoeld) tot escalatie of een flamewar, daarnaast is het ook de taak van de beheerder en moderators om het probleem vast te stellen en hier gepaste actie op te ondernemen indien zij dit nodig achten.
  • De moderators van de site hebben het recht alle berichten te verwijderen, te bewerken of te verplaatsen. Tevens hebben zij het recht onderwerpen en forums te sluiten op het moment dat zij vinden dat de berichten niet conform de regels zijn.
   Indien een klacht niet aan één van de Moderators kan worden gemeld dient deze via een PB aan één van de "Beheerders" gemeld te worden.
 • 1.4 Aansprakelijkheid
  • PC Web Plus is op geen enkele mogelijkheid verantwoordelijk voor de juistheid, (on)volledigheid of wettelijke toelaatbaarheid van berichten. Iedere gebruiker is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen bericht!
  • Als auteur van welk bericht of afbeelding ook maakt u nooit aanspraak op een vergoeding hiervoor en kan u zich ook nooit beroepen op het auteursrecht.
  • Indien u zelf auteur bent en u vindt dat er een bepaalde post en/of afbeelding in strijd is met het auteursrecht, mail ons dan onmiddellijk via het contactformulier en wij verwijderen de post meteen. Soms worden er dingen gepost door leden, medewerkers of moderatoren zonder het besef dat er auteursrecht op zit. Onze excuses, mocht dit toch gebeuren.
 • 1.5 Enquêtes
  • Regelmatig zien we online enquêtes verschijnen op het forum. Omdat we dit niet geheel willen verbieden maar wel gestructureerd willen houden zijn de volgende extra forumregels voor het plaatsen van 'onderzoeken' en 'enquêtes' opgesteld.
   1. Voordat er een topic wordt gestart met een enquête stuur dan eerst een privébericht, met een omschrijving en link naar de enquête zodat wij deze kunnen beoordelen vooraleer u deze plaatst.
   2. Het plaatsen van enquêtes is alleen toegestaan in het "Algemeen discussie forum" na goedkeuring.
   3. Enquêtes waarin persoonlijke gegevens gevraagd worden zoals Naam, Adres, E-mail-adres, Telefoonnummer, etc zijn sowieso niet toegestaan.
   4. Een enquête dient op een legitieme betrouwbare website te staan zoals bijvoorbeeld Student & Onderzoek.
   5. Een topic met een onderzoek of enquête moet minimaal de volgende informatie bevatten.
    • Welk doel heeft het onderzoek of de enquête?
    • Op welke doelgroep is het onderzoek of de enquête gericht?
    • Op welke manier worden de gegevens verwerkt, waar worden deze exact voor gebruikt en worden deze openbaar gemaakt?
    • Wat is de tijdsduur voor het invullen van de enquête
    • Wat is de looptijd van de enquête en wanneer worden de resultaten inzichtelijk?
   6. Na sluiting dienen de resultaten in het betreffende topic bekend gemaakt te worden. Hierdoor zien de eventuele deelnemers hiervan ook iets terug en kan er nog een aansluitende discussie ontstaan die misschien voor jou ook weer relevant kan zijn of anderen kan inspireren voor een vervolgonderzoek.
   7. Indien er na de sluitingsdatum geruime tijd geen reactie meer is gekomen zullen wij u per mail contacteren met een verzoek om alsnog de resultaten te plaatsen. Blijft enige reactie uit, dan zullen wij het onderzoek op termijn van het forum verwijderden.
Bedankt voor het lezen. Het team van PC Web Plus wenst u een plezierige tijd op het forum.
Laatst gewijzigd door porrelaar op 10 sep 2016 13:45, 14 keer totaal gewijzigd.
Gesloten

Terug naar “Forum feedback & mededelingen”