windows update werkt niet meer

1
Ik heb problemen met het updaten van de windows files. Er staan 67 updates te wachten, maar het mislukt steeds weer.
Fix it van windows werkt niet.
Heb via tweaking.com de computer laten controleren, maar dit heeft ook niet geholpen.
Kortom, ik weet niet hoe ik dit moet oplossen,

RietW
Als gast kunt u geen bijlagen bekijken. Registreer via deze link een (gratis) account om bijlagen te kunnen openen en downloaden.

Re: windows update werkt niet meer

4
Nee maar dat heeft invloed op de instructie.

Je kan beginnen met stoppen de optionele updates binnen te halen.
Open Windows Update → Instellingen wijzigen.
Vink uit de optie Aanbevolen updates op dezelfde manier ontvangen als belangrijke updates


Stap 1:
Download  en installeer *  
Afbeelding
ConEmu  Stable Installer
Rechtsklik ConEmu → Als administrator uitvoeren
(gebruik i.p.v. typen kopiëren en plakken voor het gemak en de zekerheid)
Typ:   find /i "error"  %windir%\SoftwareDistribution\ReportingEvents.log>"%userprofile%\Desktop\update.log" & start notepad  "%userprofile%\Desktop\update.log"

Post het log in je volgende reactie.


Stap 2:
Download WinUpdateFix.
Dubbelkik winupdatefix_1.3.exe om de tool te starten.

Klik op Créer un rapport de diagnostic & post het log.


Stap 3:
Open  
Afbeelding
 ConEmu  Stable Installer
Rechtsklik ConEmu → Als administrator uitvoeren
(gebruik i.p.v. typen kopiëren en plakken voor het gemak en de zekerheid)
Typ:  findstr /c:"[SR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log>"%userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt" & start notepad  "%userprofile%\desktop\sfcdetails.txt"

(Als dit laatste log leeg is, betekent dat er geen reparatie van systeembestanden heeft plaatsgevonden)
Post het log in je volgende reactie.

*  Je kan i.p.v. ConEmu ook de  Opdrachtregel  met Administratorrechten gebruiken.


Tip: Kopieer en plak  de regel in ConEmu (conform de instructie), zo krijg je precies wat gevraagd is.
N.B.:In de opdrachtregel plak je m.b.v. de rechtermuisknop → Plakken
Afbeelding
Afbeelding

Re: windows update werkt niet meer

6
Probeer het volgende:

Stap 1:
Maak een backup van het register
  1. klik op de knop Start, typ regedit in het vak Zoeken & ENTER.* Typ het wachtwoord of een bevestiging als hierom wordt gevraagd.
  2. Klik linksboven in de menubalk op bestand & vervolgens op exporteren.
  3. Kies bovenin het scherm bij "Opslaan in"  de plek waar je uw backup van het register wilt opslaan.
  4. Let erop dat je links beneden bij exportbereik "alles" selecteert.
    Geef het bestand een naam, bijvoorbeeld registerbackup.reg.
    Afbeelding
  5. Bij "opslaan als" selecteert je Registerbestanden (*.reg)
  6. Klik tenslotte op opslaan.

Stap 2:
open Kladblok. Klik op Start → Alle Programma's → Bureau-Accessoires → Kladblok.
Kopieer onderstaande code:

On Error Resume Next
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
WshShell.RegDelete "HKEY_LOCAL_MACHINE\Components\Pendingrequired"
Message = "Pending required is verwijderd." & vbCrLf & "Om iets van deze wijzigingen te merken moet je je afmelden & opnieuw aanmelden.."
X = MsgBox(Message, vbInformation, "Pendingrequired verwijderen ")
Set WshShell = Nothing

Ga naar Bestand - Opslaan als.
Bij "Opslaan in" kies je: Bureaublad.
Bij "Bestandsnaam" zet je:fixpending.vbs.
Bij "Opslaan als type" selecteer je: Alle bestanden (*.*).
Klik op de knop Opslaan.  Rechtsklik fixpending.vbsOpenen.Stap 3:
Herstart
Afbeelding

Re: windows update werkt niet meer

7
Bij de tweede keer afsluiten zijn er 47 updates geïnstalleerd. Geen foutmeldingen. Dus zal het probleem wel zal nu wel opgelost zijn.
Ik vraag me af of ik deze problemen zelf had kunnen voorkomen? 
Bij deze, hartelijk bedankt voor het oplossen,
RietW
Plaats reactie

Terug naar “Windows 7”

ComputerComputer
cron