Pagina 2 van 3

Re: windows update

Geplaatst: 11 okt 2015 11:01
door alk1974
Hoi,

geheugentest uitgevoerd en ruim 24 uur laten draaien. Er werd geen enkele error gevonden. Heb je verder nog een idee?

Re: windows update

Geplaatst: 11 okt 2015 15:36
door dorado
Voer foutcontrole uit:
 1. Open "Deze computer",
 2. Rechtsklikken op de ''schijf'' waar ''Windows'' is geïnstalleerd. Meestal is dat de C-schijf. Dit is namelijk standaard ingesteld.
 3. Kies "Eigenschappen",
 4. Ga naar tabblad "Extra",
 5. Klik op de knop "Nu controleren" (bij Foutcontrole),
 6. Vink "Fouten in het bestandssysteem automatisch corrigeren" aan,
 7. Vink "Beschadigde sectoren zoeken en repareren" aan,
 8. Druk op "Starten",
 9. Er komt een mededeling. Wilt u de schijf controleren de volgende keer dat de computer wordt opgestart?,
 10. Klik op "Ja",
 11. Herstart je pc,
 12. Na het Windows laadscherm komt ''Foutcontrole'' in actie,
 13. Als hij klaar is word je pc weer automatisch opnieuw opgestart.

Re: windows update

Geplaatst: 11 okt 2015 18:00
door alk1974
Krijg de foutcontrole niet gestart. PC springt telkens op een BSOD als hij wil beginnen. Laatste stopcode was 0x00000024.

Re: windows update

Geplaatst: 11 okt 2015 18:13
door Dropbox
Download Afbeelding BlueScreenView en installeer deze.
 • Na de installatie zal BlueScreenView starten.
 • Selecteer 1 bestand uit de lijst onder Dump File en druk op Ctrl+A
 • Klik vervolgens op File en daarna op Save Selected Items (Ctrl+S)
 • Sla het bestand op het bureaublad op. Open vervolgens dat bestand, en post de inhoud in je volgende post als bijlage.

Re: windows update

Geplaatst: 11 okt 2015 18:25
door alk1974
Hierbij het bestandje

Re: windows update

Geplaatst: 11 okt 2015 19:58
door Dropbox
Hallo,

Kopieer het volgende bestand naar het bureaublad en upload het vervolgens naar Filedropper.com
C:\Windows\Minidump\090915-41246-01.dmp

Ga naar start>uitvoeren en geef daar het volgende commando op CMD
Klik met de rechtermuisknop op het icoon van de opdrachtprompt CMD en kies voor uitvoeren als administrator om de opdrachtprompt te openen.
Type nu achter C:\Windows\System32 het commando sfc /scannow gevolgd door enter. (Let op! de spatie na sfc)

Afbeelding

Wanneer bovenstaande is gelukt mag je het volgende doen:
Ga naar start -> alle programma's -> bureauaccessoires.
Klik met rechts op het icoon van de opdrachtprompt en kies voor uitvoeren als administrator om het opdrachtprompt te openen.
In het opdrachtprompt typ je findstr /c:"[SR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log > "%userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt" en druk enter.
Let op de spatie voor de / en voor en na de >.
Nu zou je op je bureaublad het bestandje sfcdetails.txt moeten zien.
Voeg dit bestandje toe aan een volgend bericht.

Re: windows update

Geplaatst: 12 okt 2015 15:50
door dorado
Helaas lukt de vorige tip niet van foutcontrole. Probeer het dan op de volgende manier:

Druk op de Windowstoets en typ: opdracht.
Je ziet nu in het startvenster Opdrachtprompt verschijnen. Klik op Als administrator uitvoeren.

Afbeelding

Typ: chkdsk /X
Klik op Yes als de volgende tekst verschijnt:

Code: Selecteer alles

CHKdsk cannot run because the volume is in use by another process. Would you like to schedule this volume to be checked the next time the system restarts?

Re: windows update

Geplaatst: 12 okt 2015 18:46
door alk1974
Zodra ik chkdsk /X intoets en enter geef springt alles weer op een BSOD. Weer dezelfde code (0x00000024). Lijkt wel of er geen oplossing mogelijk is.

Re: windows update

Geplaatst: 12 okt 2015 20:06
door alk1974
Heb de sfc/scannow nog een keer laten draaien, maar stopt weer op de 60%.
Hierbij het bestandje.

Re: windows update

Geplaatst: 12 okt 2015 20:15
door Dropbox
Hallo,

Kun je het chkdsk /X eens proberen vanuit Veilige Modus met Opdrachtprompt?

Edit: Indien dat ook niet werkt probeer het eens met dit batch-script.
chekdisk.bat
Je computer zal hiermee gelijk herstarten, zie code hieronder.

Code van script:

Code: Selecteer alles

@echo off
:: BatchGotAdmin
::-------------------------------------
REM --> Check for permissions
>nul 2>&1 "%SYSTEMROOT%\system32\cacls.exe" "%SYSTEMROOT%\system32\config\system"

REM --> If error flag set, we do not have admin.
if '%errorlevel%' NEQ '0' (
  echo Requesting administrative privileges...
  goto UACPrompt
) else ( goto gotAdmin )

:UACPrompt
  echo Set UAC = CreateObject^("Shell.Application"^) > "%temp%\getadmin.vbs"
  set params = %*:"=""
  echo UAC.ShellExecute "cmd.exe", "/c %~s0 %params%", "", "runas", 1 >> "%temp%\getadmin.vbs"

  "%temp%\getadmin.vbs"
  del "%temp%\getadmin.vbs"
  exit /B

:gotAdmin
  pushd "%CD%"
  CD /D "%~dp0"
::--------------------------------------

::

echo Druk op een toets om verder te gaan.
echo Druk hierna op Y.
pause >null
chkdsk /X
echo.
echo We zullen je computer nu herstarten.
echo Druk op een toets om verder te gaan.
pause >null
shutdown.exe /r /t 00
::

Re: windows update

Geplaatst: 13 okt 2015 18:26
door alk1974
Hetzelfde resultaat met het batch-script: wederom een BSOD met stopcode 0x00000024

Re: windows update

Geplaatst: 13 okt 2015 18:37
door Dropbox
Hallo,

Probeer het batch-script eens in Veilige Modus? Gaat dat wel?

Re: windows update

Geplaatst: 17 okt 2015 18:33
door Dropbox
Hoe staat het momenteel met de problemen, zijn deze inmiddels al opgelost of is er nog hulp benodigd?

Re: windows update

Geplaatst: 18 okt 2015 10:39
door alk1974
Nog steeds hetzelfde probleem. Geprobeerd het batch-script in een veilige modus te starten: volgend probleem: pc start niet op in de veilige modus. Allerlei manieren geprobeerd maar krijg hem alleen maar normaal opgestart. Krijg een keuze-menu met opties van opstarten via usb, via dvd/cd en via de normale harde schijf. Krijg wel de veilige modus optie in beeld maar hij start gewoon normaal op. (duurt wel zeker 7 a 8 minuten). Ik weet het niet meer :?:

Re: windows update

Geplaatst: 18 okt 2015 11:32
door Dropbox
 • De malware specialisten zullen jouw computer dan grondig controleren.