1
Als u Windows Installer opnieuw wilt registreren, moet u de locatie van het bestand Msiexec.exe op de vaste schijf en in het register controleren en vervolgens moet u Windows Installer opnieuw registeren. Volg hiertoe de volgende stappen:

Opmerking Afhankelijk van de Windows-versie op uw computer, kunnen de volgende stappen enigszins verschillen. Als er verschillen zijn, raadpleegt u de documentatie bij uw product om deze stappen uit te voeren.

1. Controleer de locatie van het bestand Msiexec.exe op de vaste schijf. Volg hiertoe de volgende stappen:
1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ %windir%\system32 en klik op OK.

Opmerking Als u deze stap uitvoert, wordt de map geopend waarin het bestand Msiexec.exe zich bevindt.
2. Noteer de locatie van het bestand Msiexec.exe. De locatie van het bestand Msiexec.exe bestaat uit een combinatie van de waarde in het tekstvak Adres en de bestandsnaam Msiexec.exe.

Als het tekstvak Adres bijvoorbeeld de waarde C:\Windows\system32 bevat, is de locatie van het bestand Msiexec.exe in dat geval C:\Windows\system32\Msiexec.exe.
2. Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak tevens een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
322756 (http://support.microsoft.com/kb/322756/" onclick="window.open(this.href);return false; ) Een back-up van het register maken en het register terugzetten in Windows


Controleer in de Register-editor of de locatie van het bestand Msiexec.exe correct is. Volg hiertoe de volgende stappen:
1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit in het tekstvak Openen en klik op OK.
2. Vouw HKEY_LOCAL_MACHINE uit, vouw SYSTEM uit, vouw CurrentControlSet uit, vouw Services uit en klik vervolgens op MSIServer.
3. Klik in het rechterdeelvenster met de rechtermuisknop op ImagePath en klik op Wijzigen.
4. Typ in het tekstvak Waardegegevens de locatie van het bestand Msiexec.exe die u hebt vastgesteld tijdens stap 1, gevolgd door de waarde van /V en klik op OK.

Als de locatie van het bestand Msiexec.exe bijvoorbeeld C:\Windows\system32\Msiexec.exe is, typt u de volgende tekst in het testvak Waardegegevens:
C:\WINDOWS\System32\msiexec.exe /V
5. Klik op OK om het dialoogvenster Tekenreeks bewerken te sluiten.
6. Klik in het menu Bestand op Afsluiten om de Register-editor te sluiten.
3. Start de computer op in de veilige modus en registreer het bestand Msiexec.exe. Volg hiertoe de volgende stappen:
1. Klik op Start en op Computer uitschakelen of Afsluiten.
2. Selecteer de optie Opnieuw opstarten en klik vervolgens op OK of klik op Opnieuw opstarten.
3. Druk op de toets F8 voordat het beginscherm van Windows wordt weergegeven.
4. Gebruik in het Windows-menu Geavanceerde opties de pijltoetsen om de optie Veilige modus te selecteren en druk op Enter.
5. Als u een computer met dual-boot of meervoudige opstartfunctie gebruikt, selecteert u het juiste besturingssysteem in de weergegeven lijst en drukt u op ENTER.
6. Meld u aan bij de computer.
7. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ msiexec /regserver in het tekstvak Openen en klik op OK

Opmerking Voor 64-bits besturingssystemen geldt dat u tevens de 64-bits MSI Installer opnieuw moet registreren. Klik hiertoe op Start, klik op Uitvoeren, typ %windir%\Syswow64\Msiexec /regserver in het tekstvak Openen en klik op OK.

Bij 64-bits versies van het Windows-besturingssysteem bevinden de 32-bits binaire bestanden zich in de map %systemroot%\SysWow64. De 64-bits binaire bestanden bevinden zich in de map %systemroot%\System32.
8. Klik op Start en op Computer uitschakelen of Afsluiten.
9. Selecteer de optie Opnieuw opstarten en klik vervolgens op OK of klik op Opnieuw opstarten.
----- Certa stant omnia lege ----
--------I'm not a Geek------

Terug naar “Diversen”

ComputerComputer