1
Windows beschikt over de mogelijkheid om bestanden en mappen (op een NTFS-partitie) te versleutelen dankzij het in Windows XP Professional ingebouwde Encrypting File System. Klikt u echter rechts op een bestand of map dan wordt deze ingebouwde functie standaard niet getoond. U kunt dat echter als volgt aanpassen:

Maak altijd voordat u wijzigingen in het register gaat aanbrengen een herstelpunt aan en maak een backup van het register.

Systeemherstel
Ga naar Start>Alle Programma's>Bureau Accessoires>Systeemwerkset>Systeemherstel.
  • Windows opent een wizard om een herstelpunt te maken.
  • Klik gewoon op het bolletje bij "Een herstelpunt maken" en klik op volgende.
  • Geef een beschrijving voor uw herstelpunt.
  • klikt nu op "maken"
    "Herstelpunt is gemaakt".
Backup Register
Hoe een backup maken van het register.
  • Start -> Uitvoeren -> 'regedit'
  • Bestand -> Exporteren -> En zorg dat onderin het menu een rondje voor 'Alles' staat.
  • Geef nu een naam, en klik op opslaan.
  • Windows gaat nu een backup maken, dit kan even duren.
1. Open nu de Windows Register-editor via Start>Uitvoerenen en type hier het commando regedit en klik op OK.
2. Klik in de Register-editor in het linkervenster op HKEY_LOCAL_MACHINE >> SOFTWARE >> Microsoft >> Windows >> CurrentVersion >> Explorer >> Advanced.
2. Kies vervolgens Bewerken >> Nieuw >> DWORD-waarde.
3. Typ als waardenaam EncryptionContextMenu.
4. Dubbelklik op de zojuist gemaakte DWORD-waarde en vul in het dialoogvenster DWORD-waarde bewerken bij Waardegegevens het getal 1 in.
5. Sluit de Register-editor en start de PC opnieuw op.
6. De optie Coderen is nu standaard beschikbaar als u rechtsklikt op een map of bestandsnaam.
----- Certa stant omnia lege ----
--------I'm not a Geek------

Terug naar “Diversen”

ComputerComputer