1
De melding "SecureBoot is niet juist geconfigureerd" of bij de Engelstalige versie van Windows 8.1 "Secure Boot isn’t configured correctly" is een veelvoorkomende foutmelding die verschijnt na de upgrade van Windows 8.1 Pro. Rechts onderin het beeld verschijnt deze melding samen met de versie van het besturingssysteem en het build nummer boven de systemtray waar onder andere de datum en tijd worden weergegeven.

Indien de melding "SecureBoot is niet juist geconfigureerd" zichtbaar is, kan dit twee oorzaken hebben. Dit kan zijn doordat Secure Boot is uitgeschakeld, of als er sprake is van een niet-productie-beleid, zoals een pre-productie-beleid of een debug-beleid is geïnstalleerd. Om te kunnen achterhalen waarom deze melding zichtbaar is, kan men gebruik maken van de logboeken van Windows. Hieronder leest u stap voor stap wat u kunt uitvoeren als de melding "SecureBoot is niet juist geconfigureerd" op het bureaublad c.q desktop wordt getoond na een upgrade van Windows 8.1.

Windows 8.1 - Logboeken
 • Druk op de Windowstoets + C om de Charms bar te openen, en klik vervolgens op Zoeken.
 • Type hier Event Viewer" gevolgd door enter.
Afbeelding
 • Klik vervolgens op de optie "Gebeurtenislogboeken weergeven".
 • Navigeer nu naar "Logboeken Toepassingen en Services > Microsoft > Windows > VerifyHardwareSecurity > Admin".
 • Controleer vervolgens de gebeurtenissen die hier worden weergegeven. U kunt hier verschillende meldingen zienstaan die gerelateerd zijn aan dit probleem:
  • SecureBoot is momenteel uitgeschakeld. Schakel SecureBoot in via de firmware van het systeem.
  • Een niet-productie-beleid, zoals een pre-productie-beleid of een debug-beleid wordt geïnstalleerd.
Afbeelding
 • In dit specifieke geval gaat het om een melding met Event id 3002 van de bron VerifyHardwareSecurity.
 • Onderaan deze melding, ziet u het bericht staan dat SecureBoot in de BIOS staat uitgeschakeld.
Windows 8.1 Secure Boot insschakelen UEFI
Hieronder leest u hoe u UEFI kunt inschakelen op een voorgeïnstalleerde Windows 8 of Windows 8.1 installatie, het onderstaande is niet van toepassing op een Windows 8 installatie die geïnstalleerd is via een upgrade van Windows 7.
 • Druk op de Windows-toets + C op de Charms Bar te openen.
 • Klik vervolgens op instellingen en kies onderaan het scherm voor de optie PC instellingen wijzigen.
 • Klik vervolgens op Bijwerken en herstellen, en kies hier voor de optie Systeemherstel.
 • Klik vervolgens bij geavanceerde opstartopties op de knop Nu opnieuw opstarten.
 • Na de herstart kiest u in het keuzescherm voor Problemen oplossen en klikt u vervolgens op Geavanceerde opties.
 • Kies hier voor de optie “UEFI Firmware Settings” en herstart de computer.
Afbeelding
 • Nu kunt u de BIOS/UEFI openen en SecureBoot inschakelen.
 • Het inschakelen van Secure Boot is afhankelijk van de gebruikte hardware raadpleeg hiervoor de handleiding of vraag advies op het forum.
Een niet-productie-beleid, zoals een pre-productie-beleid of een debug-beleid wordt geïnstalleerd.
Wanneer u de melding "Een niet-productie-beleid, zoals een pre-productie-beleid of een debug-beleid wordt geïnstalleerd" ziet dat een niet-productie beleid is geïnstalleerd in de Gebeurtenislogboeken van Windows 8, gebruiken we de Powershell om het probleem op te lossen.
 • Druk op de Windowstoets + C om de Charms bar te openen, en klik vervolgens op Zoeken.
 • Type hier Powershell" en klik onder het zoekvenster op "Windows powerShell".
 • Type nu het commando Get-SecureBootPolicy gevolgd door enter.
Afbeelding
 • Wanneer u de onderstaande melding "Secure Boot policy is not enabled on this machine" krijgt voer dan het volgende uit.
 • Druk op de Windowstoets + C om de Charms bar te openen, en klik vervolgens op Zoeken.
 • Type hier Groepsbeleid" en druk vervolgens op Enter
 • Klik nu op de optie Groepsbeleid bewerken.
 • Navigeer vervolgens naar "Computerconfiguratie naar beheersjabloon > Alle instellingen".
 • Dubbelklik vervolgens op Gebruik verbeterd validatieprofiel voor opstartconfiguratiegegevens.
 • Selecteer vervolgens bij deze policy de optie Ingeschakeld, en klik op "Toepassen" en "Ok".
 • Herstart vervolgens de computer.
 • Verschijnt wederom de melding Secure Boot policy is not enabled on this machine dan ondersteund deze computer geen SecureBoot, of is de computer geconfigureerd in een legacy BIOS mode.
 • Dit kunt u teven controleren met het commando Confirm-SecureBootUEFI.
  • True - De computer ondersteund Secure Boot en is ingeschakeld
  • False - De computer ondersteund Secure Boot maar is uitgeschakeld
  • Cmdlet not supported on this platform - De computer ondersteund geen Secure Boot of is geinstalleerd in een legacy BIOS mode.
Windows 8.1 Secure Boot insschakelen UEFI - vraag en antwoord
Wanneer het middels de bovenstaande instructies niet is gelukt om Secure Boot in te schakelen kunt u voor vragen en hulp terecht bij het forum Computerproblemen & vragen [software] in het subforum Windows 8, 7, Vista & XP.
Afbeelding

Terug naar “Windows 8”

ComputerComputer