DISM CheckHealth – ScanHealth en RestoreHealth

DISM is een afkorting voor: (Deployment Image Servicing and Management). Dit hulpprogramma van Microsoft werkt via de opdrachtprompt (command line) en omvat heel veel functies. Dit varieert van het installeren van functies in Windows (Features on Demand), het aanpassen van de Windows-image en het toevoegen of verwijderen van taalpakketten. Maar DISM gebruik je ook om Windows te herstellen.

In dit artikel gaat het enkel om de parameters (switches) CheckHealth – ScanHealth en RestoreHealth en hoe je die gebruikt om problemen met de Components Store (WinSxS) te verhelpen. Meer informatie over DISM en alle functies is te raadplegen op deze pagina van Microsoft Docs inclusief alle doorverwijzingen.

Wat is het verschil tussen SFC en DISM?

Het verschil tussen SFC (System File Checker) en DISM is de manier waarop beide tools de systeemschijf scannen op mogelijke corrupties. SFC focust zich met name op corrupte systeembestanden en herstel is alleen mogelijk wanneer er een “hardlinked” kopie voorhanden is in de WinSxS map van Windows.

DISM scant niet alleen de systeemschijf maar ook het register inzake corrupties. Dit heeft als voordeel dat corrupties in de Components hive van Windows ook geregistreerd worden in de CBS log. Hierdoor geeft de CBS.log na een SFC Scan en DISM meer informatie dan het logbestand van DISM zelf.

De enige overeenkomst is dat SFC en DISM beide gebruik maken van de Servicing Stack van Windows om uitgevoerd te kunnen worden. Laten we nu eerst de verschillende DISM commando’s eens toelichten.

DISM CheckHealth

Dit commando is weinig effectief en voert alleen een basiscontrole uit of de Component Store mogelijk gemarkeerd is als corrupt. Via de Component Based Servicing API controleert DISM alleen waarden in het register die refereren aan (bekende) problemen.

Veelal verschijnt er de (standaard) melding: No component store corruption detected. Dit geeft al aan dat dit commando alleen een snelle controle uitvoert en niet een niet zo diepgaand als b.v. ScanHealth.

DISM /online /cleanup-image /CheckHealth

DISM ScanHealth

ScanHealth is de aanbevolen en meest effectieve manier om de Component Store te controleren. Zoals reeds aangegeven is dit een meer uitgebreide scan, tijdens dit proces gebruikt DISM onder andere servers van Microsoft om corrupte bestanden te herstellen. Het is dus belangrijk dat dit commando wordt gestart met een actieve internetverbinding.

Deze scanoptie controleert ook het register, maar is vaak niet in staat om de gedetecteerde problemen te verhelpen. Dit mede vanwege de complexiteit, wanneer er problemen in het register zijn gedetecteerd zal dit vervolgens alleen in de CBS.log worden aangegeven. DISM zal dan een specifieke foutmelding tonen.

DISM /online /cleanup-image /ScanHealth

DISM RestoreHealth

Wanneer DISM wordt uitgevoerd met de parameter RestoreHealth zal eenzelfde routine als voorgaand gestart worden. Dit enkel met het verschil dat er ook reparaties worden uitgevoerd indien mogelijk. Maar dat spreekt eigenlijk voor zich. Zoals hierboven al is beschreven zal DISM een foutmelding (error) tonen wanneer bepaalde problemen niet te verhelpen zijn.

DISM /online /cleanup-image /RestoreHealth

DISM werkt niet – hoe kan ik dit verhelpen?

Wanneer DISM een bepaalde foutcode of error toont is de oorzaak te achterhalen in de CBS .log. Dit is een logboek waarin alle foutmeldingen gedetailleerd geregistreerd worden. Bepaalde foutcodes die DISM toont kunt u vinden in het subforum Windows Update errors & informatie op ons forum.

Voor hulp kunt u dit stappenplan volgen, op het forum kunnen wij u dan gepast advies geven en helpen om de problemen met DISM en/of Windows Update te verhelpen.

Over PC Web Plus

PC Web Plus biedt sinds 2008 gratis hulp bij computerproblemen en allerhande vragen omtrent computerbeveiliging. Het team van PC Web Plus helpt u op het forum op een professionele wijze verder om problemen zo snel mogelijk te verhelpen.

Bekijk alle berichten van PC Web Plus →